Nuacht is déanaí

Bliain na Gaeilge

Bliain na Gaeilge

Bhí daltaí CPRC ag casadh ceoil ag seoladh oifigiúil bhliain na Gaeilge leis an Taoiseach,...

Nollaig Shona!

Nollaig Shona!

Míle buíochas le Daidí na Nollag as ucht cuairt a thabhairt ar Choláiste Pobail Ráth Chairn...

Cuairt ar Ard-Oifig an Phoist

Cuairt ar Ard-Oifig an Phoist

Thug an Idirbhliain agus na ranganna staire cuairt ar Ard-Oifig an Phoist i mBaile Átha...

Aonach Na Nollag 2017

Aonach Na Nollag 2017

AONACH NA NOLLAG 2017 ar siúl i gColáiste Pobail Ráth Chairn Déardaoin, 21ú Nollag idir 1 & 3.30...

Áine Ní Ghlinn

Áine Ní Ghlinn

An scríbhneoir cáiliúil Áine Ní Ghlinn i mbun ceardlainne leis an Dara bliain.

"Tschick"

"Tschick"

Chuaigh daltaí sa 5ú agus san Idirbhliain go Droichead Átha chun scannán gearmáinise ‘Tschick’ a...

Boscaí Nollag

Boscaí Nollag

Go raibh maith agaibh le haghaidh na boscaí Nollag!

Biachlár Nua

Biachlár Nua

Biachlár- am lóin I gColáiste Pobail Ráth Chairn Cócaráilte úr as siopa/caife Ráth chairn –...

Comhairle na nÓg

Comhairle na nÓg

D’fhreastal 9 daltaí Comhairle na nÓg san Uaimh ar an 20ú Deireadh Fómhair Tá Darren...

Caith amach é

Caith amach é

‘Caith amach é’ an tráthnóna leis an 6ú bliain. Bhain siad an-sult as!

Taispeántas Ealaíne

Taispeántas Ealaíne

Beidh an taispeántas ealaíne ar siúl an Déardaoin seo chugainn i Leabharlann Ráth Chairn ó...

Cóisir Oíche Shamhna

Cóisir Oíche Shamhna

Bhí an chraic againn anseo roimh an briseadh! 

Turas go dtí an zú

Turas go dtí an zú

Chuaigh an Idirbhliain go dti an zú ar an 12ú Deireadh Fómhair. Thaitin an lá...

Foirne Díospóireachta

Foirne Díospóireachta

Foirne Díospóireachta a bhí san iomaíocht i mBaile Brigín an tseachtain seo. Comhghairdeas leis an...

Naoise

Naoise

Go raibh míle Maith agaibh!Bhailigh an scoil €500 ar son Naoise.Maith sibh!

Áras Nua-Ealaíne na hÉireann

Áras Nua-Ealaíne na hÉireann

Bhí turas iontach ag an rang 5 & 6 bliain Ealaín chuig IMMA, Áras Nua-Ealaíne...

Turas Gaisce 2017 (2)

Turas Gaisce 2017 (2)

Bhí turas den scoth ag Idirbhliain Choláiste Pobail Ráth Chairn an deireadh seachtaine seo caite...

 Ionad Chúnamh Éireann

Ionad Chúnamh Éireann

Dé Máirt seo chaite chuaigh an Idirbhliain chuig an Little Museum, Baile Átha Cliath agus...

ÚSÁID AIRGID SA SCOIL

Bainfear úsáid as aon airgead a bhaileofar sa scoil chun tacú le réimse seirbhísí ar...

Samhradh deas do gach duine

Samhradh deas do gach duine

Bhí scoilbhliain iontach againn anseo i gColaiste Pobail Ráth Chairn. Bainigí taitneamh as na laethanta...

Fáilte chuig Láithreán Gréasáin na Scoile

Coláiste Pobail Ráth Chairn.
Meánscoil Lán-Ghaeilge Ghaeltachta Chontae na Mí
Is fiú agus is féidir.

Teachtaireacht ó Mhacdara Ó Duillearga, Príomhoide Choláiste Pobail Ráth Chairn.

Is mór an chúis bróid dom a bheith mar phríomhoide ar Choláiste Pobail Ráth Chairn. Bunaíodh an scoil i 1986 faoi choimirce Bhord Oideachais agus Oiliúna an Lú agus na Mí. Tagann daltaí ó abhanntrach an-leathan chuig an scoil. Is pobal scoile láidir sinn atá ag obair as lámha a chéile le meas, spraoi agus díogras.

Tá an scoil lonnaithe faoin tuath i gceartlár Ghaeltacht Ráth Chairn. Is iad Comharchumann Ráth Chairn ba chúis le  bunú na scoile an chéad lá riamh. Bhí an scoil ag feidhmiú i seomraí de chuid an Chomarchumainn ó 1986. Tógadh scoil nua i ngarraí “Tom Fitz” i 2000. Scoil do 200 dalta le gach áis nua-aoiseach i ngach seomra. Iompraíonn trí bhus daltaí chun na scoile ón Uaimh, ó Chill Mheasáin via Áth Troim agus Áth Buí, agus ó Bhaile Ghib. 


Leagadh béim ón gcéad lá ar fhorbairt an duine iomláin agus cruthaítear deiseanna éagsúla dóibh chun a mbuanna a chothú m.s. sa ghrúpa ceoil, sna cluichí ag am lóin, i ndrámaí agus ar thurais scoile.

D’fhorbair an Coláiste struchtúir éifeachtacha le fiche bliain anuas chun gach deis a thabhairt dá cuid daltaí taitneamh agus tairbhe a bhaint as a gcuid blianta scoile agus as a dtodhchaí. Feidhmíonn an scoil ar bhonn gairmiúil trí rannphairtíocht an Bhoird Bainistíochta, ár dtuistmitheoirí, ár ndaltaí agus foireann dhíograiseach na scoile.

Is mise le meas,
Macdara Ó Duillearga
Príomhoide.

Imeachtaí atá ag Teacht

No events found

Feilire na scoile

loader