Nuacht is déanaí

ÚSÁID AIRGID SA SCOIL

Bainfear úsáid as aon airgead a bhaileofar sa scoil chun tacú le réimse seirbhísí ar...

Samhradh deas do gach duine

Samhradh deas do gach duine

Bhí scoilbhliain iontach againn anseo i gColaiste Pobail Ráth Chairn. Bainigí taitneamh as na laethanta...

Polasaí Úsáidte Inglactha (iPad)

Polasaí Úsáidte Inglactha (iPad)

  Tá polasaí úsáidte inglactha (iPad) ar fail ar an suíomh seo anois. Tá sé...

Oíche Shamhna Shona Daoibh!

Oíche Shamhna Shona Daoibh!

Oíche Shamhna Shona Daoibh!

Taispeántas Ealaíne

Taispeántas Ealaíne

Beidh taispeántas Ealaíne Coláiste Pobail Ráth Chairn ar siúl i leabharlann Ráth Chairn ar an...

Cuairt ó Concern

Cuairt ó Concern

Tháinig Sorcha ó Concern go Coláiste Pobail Ráth Chairn ar an 12 Deireadh Fómhair chun...

Failte roimh an gCéad Bhliain!!

Failte roimh an gCéad Bhliain!!

  Tá gach duine sa scoil ag iarraidh “Céad míle fáilte” a rá leis an...

Tá an Idirbhliain anseo!

Tá an Idirbhliain anseo!

  Tá bád na hIdirbhliana anseo le ceannaireacht a dhéanamh ar an suíomh idirlín seo....

Colm Cooper i gCPRC!

Colm Cooper i gCPRC!

Ar an seachtú lá déag do Bhealtaine tháinig Colm Cooper (The Gooch)  go dtí an...

Ceoltóirí  na céad bliana ag cleachtadh faoi an spéir

Ceoltóirí na céad bliana ag cleachtadh faoi an spéir

Ceoltóirí  na céad bliana ag cleachtadh faoi an spéir

Fáilte go dtí ár Láithreán Gréasáin Scoil

Coláiste Pobail Ráth Chairn.
Meán scoil Lán-Ghaelach Chontae na Mí
Is fiú agus is féidir.

Teachtaireacht ó Macdara Ó Duillearga.Príomhoide Coláiste Pobail Ráth Chairn.

Is mór an chúis bróid dom bheith mar phríomhoide ar Choláiste Pobail Ráth Chairn. Bunaíodh an scoil i 1986 faoi chomairce Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí. Tagann daltaí ó abhanntrach an-leathan chuig an scoil. Is pobal scoile láidir sinn atá ag obair as lámh a chéile le meas, spraoi agus díogras.

Tá an scoil lonnaithe faoin tuath i gceart lár Ghaeltacht Ráth Chairn. Is iad Comharchumann Ráth Chairn a bhí taobh thiar de bhunú na scoile an chéad lá riamh. Bhí an scoil ag feidhmiú i seomraí de chuid an Chomarchumainn ó 1986. Tógadh scoil nua i ngarraí “Tom Fitz” i 2000. Scoil do 200 dalta le gach áis nua-aoiseach i ngach seomra. Iompraíonn trí bhus daltaí chun na scoile ón Uaimh, ó Chill Mheasáin via Áth Troim agus Áth Buí, agus ó Bhaile Ghib. Léireófar an réimise imeachtaí a bhíonn ar siúl sa choláiste sa bhróisiúr seo.

Leagtar béim ón gcéad lá ar fhorbairt an duine iomlán agus crutháitear deiseanna éagsúla dóibh chun a mbuanna a thabhairt chun bláth m.s. sa ghrúpa ceoil, sna cluichí ag am lóin, i ndramaí agus ar thurais scoileanna.

D’fhorbair an choláiste struchtúir éifeachtacha le fiche blian anuas chun gach deis a thabhairt dá chuid daltaí taithneamh agus tairbhe a bhaint as a gcuid blianta scoile agus as a dtodchaí. Feidhmíonn an scoil ar bhonn gairmiúil trí rannphairteachas an Bhoird Bainistíochta, ár dtuistmitheoirí, ár ndaltaí agus foireann dhíograsach.

Is mise le meas,
Macdara Ó Duillearga
Príomhoide.

Imeachtaí atá ag Teacht

No events found

Feilire na scoile

loader